PEFC certifikace AAA
Sušické lesy a služby, s.r.o.
Na Hrázi 270
342 01 Sušice
Drobečková navigace

Úvod > Volný čas > Dětská hřiště > Výstavba dětského hřiště na Santosu

Výstavba dětského hřiště na Santosu

Vzhled ostrova Santos se Město Sušice rozhodlo změnit už dlouho, a tak se v roce 2008 přihlásilo do grantové výzvy vyhlášené Nadací Proměny, ve kterém uspělo mezi dalšími 50 žádostmi. Z architektonické soutěže „Cena nadace Proměny 2010“ vítězně vzešel Ing. Pavel Šimek – Florart.

Následovalo územní a stavební řízení, výběr dodavatelů a samozřejmě návrh úpravy Santosu. Přispět svými nápady, názory, kresbami, náměty mohla i široká veřejnost, která se tímto podílela na vytvoření nové podoby ostrova. V roce 2012 se konečně mohlo začít a nyní v červenci 2013 byla realizace ukončena.

Z atelieru Florart se na revitalizaci významně podílela ing. Zdena Rudolfová a ing. Martin Kovář, kteří citlivě vyřešili veškeré vegetační úpravy a propojovací kanál za kioskem, který byl původně zásobován vodou z Mlýnského potoka. Obnovou dřevěného kuželníku, který tu stával v dobách minulých, se může pyšnit ing. arch. Petra Handlířová, která projektovala i zastřešený kiosek s pódiem, jež je zajímavý svou oboustranností. Klatovský sochař Václav Fiala ostrov obohatil dvěma dřevěnými pavilony „Pavilon na pozorování oblohy“ a „Pavilon na poslouchání ticha“. Z jeho dílny pochází i zvonice na tzv. špicu, jež nese zvon dedikovaný páteru Františku Ferdovi, vyroben za přispění veřejnosti částkou přes 32 000,- Kč.

Město Sušice uvolnilo 3 miliony korun na způsobilé náklady projektu proměny ostrova. Nadace Proměny přispěla částkou 25 milionů. Celkové náklady na realizaci tudíž činí cca 28 milionů korun. Město navíc hradilo další investice spojené s ostrovem Santos, jímž je např. rekonstrukce mostu z Dlouhoveské ulice, výstavba nového mostu, rekonstrukce kiosku atd.

Tímto jsme si ve stručnosti shrnuli sled posledních let.

My se zde nebudeme zabývat znovu tím, co už bylo o revitalizaci Santosu v mnohých médiích uveřejněno, ale jako správci dětských hřišť v Sušici se chceme podívat z blízka právě na nově vybudované dětské hřiště na Santosu, na jehož výstavbě se naše firma také podílela.

„Snažíme se zajistit maximum herní hodnoty a tolik bezpečnosti, kolik je potřeba,“ říká majitel společnosti Richter Spielgeräte GmbH, Julian Richter, který je zároveň bývalým předsedou Evropské komise pro vytváření norem EN 1176 a EN 1177 pro bezpečná hřiště.

Už jen to vypovídá o skutečné bezpečnosti herních prvků, které na ostrov Santos dodala bavorská firma Richter Spielgeräte GmbH, působící na trhu se svými produkty již 46 let, kterou v České Republice zastupuje mgr. Stanislav Janoštík.

Firma Richter myslí na všechny věkové kategorie, proto na nové tváři ostrova najdete široké spektrum herních prvků jak pro děti předškolního věku, tak i pro teenagery. Hra je důležitá nejen pro osobní rozvoj každého dítěte, ale i pro radost a relaxaci. Prvky jsou vyrobeny převážně ze dřeva, čímž zajišťují ekologickou orientaci.

Největší herní dominantou ostrova je tzv. Mikado – dlouhá dřevěná polena sesypaná jako ve hře Mikado, které vytvořilo dynamicky strukturovaný prostor s vysokou herní hodnotou, určenou pro děti od 6 let. V závislosti na důvěře ve své vlastí schopnosti, na stupni sebeuvědomění mohou mladí horolezci vylézt do výšin. Mikado podporuje především fyzickou obratnost a posiluje sebevědomí dětí v překonání svých vlastních sil a svého já. Mezi další neobvyklé „herní novinky“ zde patří i rotační disk, jehož účelem je schopnost vyrovnávat a koordinovat pohyb. Vzhledem k nízké výšce a minimálnímu zkosení se na něm lze točit vesele i divoce, či jen tak ležet a relaxovat. Atraktivní výzvou pro děti od 8 let je především lezecká stěna, jejíž struktura povrchu, upínací prvky a různé stupně obtížnosti nabízí zábavu pro všechny, kteří mají odvahu si najít cestu vzhůru. Houpat se můžete na dlouhých závěsných sedákách, proti sobě zavěšených na prvku zvaném Váhy, na kterém jsou nárazy zmírněny pérováním. Prvek má podporovat komunikaci a spolupráci a je určen pro děti od 6 let.

Nezbývá jen si přát, aby dětské hřiště sloužilo dětem všech věkových kategorií co nejdéle v celé své kráse.

Likvidace staré tváře Santosu:

       

Přivezli nám nové herní prvky:

       

Střecha kiosku a pohled z ní:

       

Budování nové tváře Santosu a dětského hřiště:

       
       
       
       
       
       

Dominanta Mikado:

       
       
       

Konečná podoba dětského hřiště na Santosu: