PEFC certifikace AAA
Sušické lesy a služby, s.r.o.
Na Hrázi 270
342 01 Sušice
+420 376 522 940
Drobečková navigace

Úvod > Technické služby

Technické služby

Sušické lesy a služby, s.r.o. je prosperující společnost regionálního významu, jejímž hlavním předmětem činnosti je údržba majetku Města Sušice a to především: údržba a čištění komunikací, dopravní značení, zimní údržba, veřejná zeleň, veřejné osvětlení a světelná signalizace, veřejné záchody aj. Úzce spolupracujeme především s Odborem majetku a rozvoje města. Kromě toho firma nabízí své služby i pro občany a podnikatelské subjekty.

Máme k dispozici tým zkušených a odborně zdatných pracovníků s moderním technickým vybavením.

Cíl společnosti

Cílem společnosti je dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně v oblasti poskytování veřejně prospěšných služeb zabezpečovaných pro Město Sušice a zároveň dosáhnout významného postavení na trhu provozovaných služeb v rámci sušického regionu.

Výpis z obchodního rejstříku