PEFC certifikace AAA
Sušické lesy a služby, s.r.o.
Na Hrázi 270
342 01 Sušice
Drobečková navigace

Úvod > Technické služby > Opravy silnic

Opravy silnic

Dovolte nám, abychom Vám nabídli naše služby a zkušenosti také v oblasti správy a údržby komunikací. Vyspravujeme vozovky, chodníky, parky či dvorky níže uvedenými metodami. Naše nabídka je určena nejen pro města, obce a místní firmy, ale i soukromým osobám.

Teplé obalové směsi

Využívána v teplotně teplejším období roku. Jedná se o nejběžnější směs asfaltového betonu. Asfalt je při výrobě nahřát až na 180 °C a poté je stlačován s plnivem štěrkodrtě a štěrku. Při pokládce se užívá za tepla, proto pro přepravu asfaltové balené směsi používáme oceloplechový termokontejner, který nedovolí její vychladnutí.

Studené obalové směsi

Využívána převážně v zimním období, její výroba je nákladnější. Chladná směs se užívá především na zpevnění menších ploch a to většinou pouze jako dočasné zpevnění. Proto bývá užívána v zimě na zpevnění děr v asfaltové vozovce vznikajících důsledkem působení mrazu. Využito je tak především možnosti jeho levnějšího transportu na delší vzdálenosti a tedy možnosti využití na více místech v menším množství. Výroba probíhá emulgováním asfaltu ve vodě a následným mísením s kamenivem.

Trysková technologie Turbo

Technologie vysprávek asfaltobetonových komunikací tryskovou metodou spočívá ve vyplňování poruch obrusných vrstev směsí ušlechtilého kameniva a asfaltové emulze pomocí speciálního zařízení pod tlakem stlačeného vzduchu. Technologie je vhodná pro vysprávky drobnějších výtluků, otevřených povrchů, místních prosedlin a uvolněných povrchových vrstev vozovek.

Tato činnost je zabezpečena za pomoci nejmodernější techniky VSV 1000.

Vysprávková souprava vozovek VSV 1000

Vysprávková souprava vozovek (dále jen VSV) je určena k opravám děr a výtluků vozovek, místních komunikací, cyklostezek, chodníků a pěších zón směsí kameniva a asfaltové emulze tryskovou metodou. Výsledkem opravy je obnovení nebo dočasné zlepšení způsobilosti komunikace.

Výhodou nástavby VSV vzhledem k jejím rozměrům a celkové hmotnosti je možnost provádění oprav komunikací v centrech měst za běžného provozu, neboť opravená místa jsou ihned pojízdná.

Metoda je ekonomicky výhodná, jelikož k opravě není nutná žádná další technika. Výtluky totiž nemusíme před opravou upravovat frézováním nebo vyřezávat a po vyplnění výtluku není potřeba opravené místo hutnit, jelikož ke zhutnění dochází pomocí kinetické energie tryskaného materiálu.

VSV je osazena na podvozku Multicar M27.

Infraset

Oprava drobných výtluků technologií infraset spočívá v nahřátí a narušení starého asfaltu infrazářičem a  propojením s novou výplní tak, že nedochází k tvorbě okrajových spár. Výsledkem je pak  celistvý povrch, který delší dobu odolává dalšímu poškození.

Objednávky

Tel.: 376 520 362
Mobil: 739 570 380 / 777 364 737
E-mail: technici@sules.cz