Cílem společnosti je dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně v oblasti poskytování veřejně prospěšných služeb zabezpečovaných pro Město Sušice a zároveň dosáhnout významného postavení na trhu provozovaných služeb v rámci sušického regionu.
Naše společnost spravuje městské lesy ve vlastnictví města Sušice na výměře 1 226 ha v 16 různých katastrálních území. Vytváříme optimální vztah mezi plněním všech funkcí lesa a tržním ekonomickým prostředím. Městské lesy slouží i k rekreačním možnostem, neboť nejbližší okolí města Sušice je protkáno sítí turistických cest „Pavučina“, kde mohou návštěvníci aktivně odpočívat.“
Volný čas je doba, kterou jednotlivec svobodně tráví různými činnostmi na základě svých zájmů, nálad a pocitů a to po splnění všech svých pracovních či studijních, rodinných a fyziologických potřeb. V dětství a dospívání je jedinec schopen obsáhnout široké spektrum zájmových aktivit, kdežto v pozdějším věku se okruhy zájmů zužují, snižuje se jejich frekvence a prohlubují se znalosti u stávajících.
PEFC certifikace AAA
Sušické lesy a služby, s.r.o.
Na Hrázi 270
342 01 Sušice

Stručně o nás

Naše společnost vznikla ke dni 1.1.2005 a to sloučením společností Sušické technické služby, s.r.o. a Sušické městské lesy, s.r.o. Nově vzniklá společnost převzala činnost obou původních společností a tou je správa městského majetku v rozsahu – lesy, komunikace, veřejná zeleň, sportovní zařízení.

více informací

Kontejnerová doprava

Firma disponuje nákladními automobily s kontejnerovými nástavbami, které lze využít pro odvoz níže uvedených materiálů.

více informací

Montážní plošina

Společnost poskytuje také služby z oblasti pronájmu pracovních vysokozdvižných plošin.

více informací

Co Vás zajímá?

AAA-CZ-RGB.png